Ljepote Islama

بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

24.02.2013.

Vrijednosti nekih sura

Selmani - Farisija, r.a., rivajeti da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko bude učio Ajetul - Kursijju u svojoj bolesti, Allah će mu olakšati smrtne bolove, a meleki kad naiđu pokraj neke kuće u kojoj se uči Ajetul - Kursijja se postroje u safove da slušaju, a kad naiđu pokraj učenja sure - Ihlasa tada svi popadaju na sedždu, a kad naiđu pokraj učača posljednjih ajeta suretul - Hašr, svi popadaju na koljena."

22.02.2013.

Zar ne čuješ glas ezana?

Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je rekao: "Prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu jeste namaz; ako on bude dobar - bit će dobra i ostala djela, a ako namaz ne bude bio dobar - neće biti dobra ni ostala djela"

22.02.2013.

Razmisli prije nego bude kasno

Dragi nas brate, poštovana sestro, pišemo ti ovo pismo jer te smatramo dijelom nas, jer, volimo te i srca su nam bolna ii tužna što te ne vidimo kako robuješ svome Stvoritelju a u isto vrijeme okrenuli ste svoju mladost i svoj kratki ovosvjetski život u igru ii zabavu, kao da sve ovo nikada neće proći i kao da Melek-smrti nikada, nikada neće doći... Pišemo ti ovo pismo sa nadom u Allahovu milost I dobrotu, da će ove riječi doći i naći mjesta u tvome srcu te da će i tvoj život dobiti novi smisao i cilj, pa da ćeš i ti biti od onih koji će osjetiti ljubav i i toplinu života u islamu. Sve ov ti pišemo jer te stvarno volimo kao i sve muslimane čitavog svijeta, jer smo saznali za riječi Uzvišenog nam Gospodara, koji kaže:,,Zaista su vjernici braća". Često puta bespomoćno, gledamo te kako prolaziš pored džamije, ne osvrčući se na nju i kako riječi ezana u kojima te mujezin pet puta na dan poziva na namaz i na spas, ne ostavljaju traga na tvoje srce. Gledamo te moleći Allaha duboko u sebi, da te uputi na put sretnih da budeš i ti jedan od upućenih. A kako li je samo divan put upućenih?! A sada, budite i vi jaki, dragi naše brate, poštovana sestro, da primite ove naše riječi bez imalo oholosti i da na krajnje ozbiljan način razmislite o njima, pa ako ih shvatite kao istinu i okrenete se prostranstvu Islama, dobro i jeste, ako ih shvatite kao nešto što je laž ili izmišljotina onda znajte da će to na sudnjem danu biti dovoljan dokaz protiv vas. Kao prvo. Usmjeri sada na trenutak svoj pogled ka nebesima i upita j se ko li ih stvori i bez stubova postavio? Pogledaj zatim sunce koje svakoga dana kao najtačniji sat izlazi I na taj način se svome Gospodaru, Allahu, Uzvišenom pokorava a ne kao ti, koji 10, 20 ili 30god., ne mariš. Pogledaj zemlju po kojoj gaziš, kako li je u odnosu na sunce tako mala i sićušna,ali se i ona bez imalo oholosti i samoljublja, svome Gospodaru pokorava i Njemu, Uzvišenom, ibadet čini.A, gdje je li si sada ti, o čovjeće, u odnosu na Zemlju, a gdje je Zemlja u odnosu na Sunce u odnosu na Svemir jer, to su Allahova Dželešanuhu, stvorenja kao što si i ti, gdje li si i kolika li je tvoja veličina sada, o čovjece?! Da li si ikada razmišljao o blagodatima koje su vezane prvenstveno za tvoje tijelo, kao što su; sluh, vid, moć govora i ostale blagodati koje, ako bismo ih brojali ne bismo ih mogli nabrojati. Pa zašto onda dragi naše brate, poštovana sestro, zašto je tvoj život još uvijek daleko od namaza, daleko od sedžde Uzvišenom Allahu Uzvišenom, daleko od razmišljanja o "Danu" povratka svome Gospodaru, polaganju računa za svaki provedeni trenutak u svome kratkom životu? Nemoj da te zavarava, ako ti je Allah, Uzvišeni, dao lijepo auto, mnogo para u mladosti, lijep izgled i ostale blagodati, a koje su ti date da bi s njima bio iskušan, da li ćeš se okrenuti daleko od pokornosti svome Gospodaru, ili ćeš ostati postojan i čvrst u svojoj plemenitoj vjeri Islamu. Bojimo se za tebe da te je snašlo ovo prvo! Bojimo se za tebe da si ubijeđen da gore navedeno nikada neće proći i da "Dan" obračuna pred Allahom Velikim nikada neće doći. Znaj da su sve te blagodati samo uslovno rečeno tvoje, ali znaj, da se čak i tvoje tijelo kroz 50 ili 60 god., vraća u zemlju, mračni kabur, pa ćeš čak i za njega polagati račun, da li si ga umarao u pokornosti ili nepokornosti Allahu Uzvišenom. Znaj dragi naš brate, poštovana sestro, da postoji jedna istina u koju svi ljud vjeruju i muslimani i kršćani i judeisti i ateisti, ali se većina od gore navedenih prema njoj odnose kao da je najveća laž. Zaista je ta istina gorka SMRT, koja će, bogatašu i siromahu, i vladaru i robu, i tebi i meni bez imalo sumnje doći. Zaista je smrt gorko napunjena čaša iz koje su svi ljudi pili, a koja neće nikoga živog, do Sudnjega dana, mimoići. Smrt je ta koja rastavlja čovjeka od njegovog voljenog, od njegove djece, prijatelja i imetka i kada čovjek, nakon što je imao veliko društvo, ostaje sam. U toj mračnoj rupi koja se zove kabur, u koju će te spustiti, tako da čak ni odjeće nećeš imati, baš onako kao u trenutku kada te majka rodila, toga trenutka će ti samo tvoja dobra djela od koristi biti. Mnogi će toga dana poželjeti da nikada uopšte ni postojali nisu, jer će se uvjeriti u istinu o kojoj im je neko možda neko kazivao i na nju upućivao, ali, tada je već kasno, dunjaluk je već prošao, povratka više nema i tada će ti sve kao dan biti jasno. Znaj da su čovjek koji spava( sanja), i mrtvac u kaburu kao dva brata, jer se obojica naleze u ležećem položaju, i, kao što čovjek u ružnome snu osjeća za strah, da ga neko proganja, mući i bol mu nanosi, a mi koji ga posmatramo ne primjećujemo nikakve znakove patnje na njemu, tako i mrtvac koji se nalazi u kaburu, u ležećem položaju kao i čovjek koji spava,(sanja), osjeća sve gore navedene, ovisno opet da li je ćinio dobro ili zlo dok je boravio na Zemlji. Nakon dugog boravka u kaburu, doći će Sudni dan, "Dan" u kojem će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti; "Da sam bodgo zemlja ostao", To je "Dan" u kojem ćemo ti i ja, kao svi ostali ljudi, proživnjeni biti, zbog polaganja računa svome Gospodaru. Toga dana ništa nećeš moći sakriti, ruke će govoriti šta su radile, noge kud su hodile, oči šta su gledale, dok ćeš ti, u koliko si bio od onih koji nisu vjerovali niti molitvu obavljali, sve to bespomoćno posmatrati. Toga dana će saki čovjek poželiti da se vrati na dunjaluk, kako bi bio od onih koji su namaz obavljali i Allaha se Velikog bojali. Ali takda, vjeruj mi, tada će već biti kasno. Da li želiš biti od onih koji žele provesti svoj kratki ovosvjetski život, ne znajući za Allaha, Uzvišenog? Da li želis biti od onih koji će biti spušteni u mračni kabur bez dobrih djela, a znaj da Allah, Uzvišeni ne prima ni jedno dobro djelo bez namaza, koji je potvrda i pečat svim dobrim djelima?! Da li želiš biti od onih koji će doći na sudnji dan i stati pred svoga Gospodara bez namaza? Ako si od takvih, onda znaj da si slab trgovac i da će te tvoja trgovina skupo koštati? Mi se ipak nadamo da ti nisi od tih. Da nisi od onih koji nisu svoj razum iskoristili i uz pomoć njega shvatili, da ih je morao neko stvoriti, da niu bez razloga stvoreni, da će se svome Stvoritelju vratiti i pred Njim račun polagati. RAZMISLI !!! I za kraj!----Rekao je nas Uzvišeni Stvoritelj, Allah, Uzvišeni: "Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju." (At-Tur 35;36) "Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kad sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladan mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,iI zar Taj nije kadar da mrtve oživi?" (al-Qiyama 36-40) "Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oborenih i sasvim poniženi biće nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi ii zdravi bili. Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista jaka!" (Al-Qulam 42-45/.

22.02.2013.

Zašto ne klanjaš?

Gospodar te stvorio u najljepšem liku, vidom, sluhom i razumom te obdario. Ukazao ti na put ka Džehennemu kako bi te teške nesreće spasio. On te poziva ka svjetlosti, On te voli, Samilostan je, On prašta i pun je ljubavi. Pa zašto si nezahvalan, kako možeš biti nemaran, kako na Njega ti zaboravi? On je Milostivi, On ti sve daje, ne napušta te, pun je saosjećanja i uz tebe je kad je najteže. Obrati Mu se, zamoli Ga i u dubokoj noći dovi, pozovi Ga, dobra djela i dova ka Njemu se uzdiže. Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, ali On do pogleda dopire i zna šta prsa kriju. On zna šta svakodnevno radiš, s tobom je ma gdje da si, u sunčanom danu ili mrkloj noći dok kiše liju. Pravdaš se poslom, obavezama, zauzet si, ali za utakmice, serije, filmove, provod i izlaske vremena imaš. A za namaz, hadždž, pomaganje siromašnim i činjenje dobročinstva kažeš da nemaš. I kada se približi istinita prijetnja, pogledi onih koji nisu vjerovali ukočeni će biti. Tada ćes jasno vidjeti, oštar vid ćeš imati, zastor će se ukloniti a lažne maske popadati. Kažeš musliman si, al' tvoje riječi djela ne prate. Kažeš voliš Allaha, al' to ne dokazuješ djelima, pa kako da te shvate? Ti želiš da uzimaš, ali od sebe ništa ne daješ. Zar svoje propuste ne vidiš? Zašto se zbog grijeha ne pokaješ? Zar si stvoren bez Stvoritelja ili možda si sam sebe stvorio pa si neovisan?! Ako je tako, zašto vazduh udišeš, zašto ti hrana treba i kako to da si smrtan i od mnogo čega zavisan?! Zašto Gospodara svoga ne veličaš? Zašto se Njegovim naredbama ne pokoravaš? Zašto si nemaran? Zašto ne klanjaš? Namaz je svjetlo srca vjerničkoga, on ga pokreće i to je naredba Svemogućeg Boga. Bez namaza srce je mrtvo i prije smrti, poput je ruševine, pusto i bez igdje ikoga. Namaz je ponos svakog muslimana, u njemu je slava generacija iz minulih dana. Znaj da je ostavljanje namaza propast muslimana, tuga, bol i velika mahana! Zato budi od onih koji se klanjaju, ujutru i navečer slave Gospodara svoga. Obavljaj pet vakata namaza, u njima je spas i oni su temelj sreće života tvoga.

22.02.2013.

DVA NAJČEŠĆA IZGOVORA ZA PROPUŠTANJE NAMAZA!!!

Još sam mlad, klanjat ću kad ostarim Biti mlad, također je jedan od izgovora za neobavljanje namaza. Čudno je da se mladost, koja nam treba pružiti veće i zanosnije vezivanje za ibadet i namaz, ponekad prikazuje kao prepreka. Štaviše, naš nefs i okolina mogu kazati da smo još mladi i da ćemo klanjati kada ostarimo. Zapravo, ko ima garanciju da će doživjeti starost? Ko je napravio ugovor sa Azrailom? Zar smrt razlikuje stare i mlade? Recimo da je jedino nama data garancija da ćemo živjeti 100 godina. Kada ćemo početi s namazom? Šta je mjera? Šesdeset godina, sedamdeset, devedeset ili dan prije smrti? Zar nećemo biti pitani za ono što smo uradili od doba zrelosti pa nadalje? Da li Allah govori "O starci, namaz klanjajte", ili "O vi koji vjerujete, namaz klanjajte"? Da li je življenje islama stvar starih ljudi? Poslanik, s.a.v.s., kaže da će svaki insan pred Allahom podnijeti račun o tome gdje je proveo svoju mladost. I pored toga što su nam znane ove istine, kako može biti da smo ravnodušni dok ezan uči? Da, mladost nas mora podstaći da se svim bićem vežemo za namaz, zato jer je ona najljepše sredstvo za obavljanje dobrih djela. Energija, aktivnost, volja i snaga koje se imaju u mladosti ne mogu se naći u starosti. Sve to potrebno je unovčiti na Allahovom putu. Izgovor "nemam vremena" Neki ljudi, kada ih upitate zašto ne klanjaju namaz, daju jedan veoma smiješan odgovor: "Nemam vremena." Pogledajte ovu besmislicu! Za sve se ima vremena, ali za nešto što je cilj našega stvaranja, za namaz, nema se vremena! Ko će povjerovati u ovo? Kažite mi, zar Allah nije taj koji je stvorio vrijeme i koji nam ga je dao na raspolaganje? Allah nas stvara, sve nam podređuje, naređuje nam namaz a mi ustajemo i kažemo: "Gospodaru, klanjao bih ali nemam vremena." Koliko je čudno, zar ne? Naš Gospodar nam je poklonio jedan dugačak životni vijek. Od nas traži da dnevno od 24 časa odvojimo jedan za namaz. Toliko je saosjećajan i milostiv da i pored toga, kada bismo proveli 24 sata u ibadetu, ne bismo mogli da Mu se zahvalimo, On od nas traži jedan sat. Kada bi vam jedna bogata osoba poklonila 24 zlatnika a zatim vam zatražila jedan uz obećanje: "Ako mi daš to, nakon izvjesnog vremena dat ću ti pun džak zlatnika. Ako mi ne daš, poslat ću te u zatvor", da li biste odbili ovu ponudu? Nikada! A kako onda možemo okretati leđa namazu?

22.02.2013.

TI KOJI NAPUSTAŠ NAMAZ, BOJ SE ALLAHA

Vrati se svome Gospodaru! Neka te ne obmanjuje to što si mlad, pun snage i života. Sve će to proći brže no što očekuješ. Zdravlje, djeca, bogastvo i sve što posjeduješ će zasigurno nestati. Kada te Uzvišeni na Dan suđenja pozove na odgovornost zbog namaza koje si propustao, tada se za tebe neće niko zauzeti i niko ti od pomoći neće biti! Pripremi se za dan, u kome ti drugovi koji te sada na nepokornost Allahu navraćaju, ni od kakve koristi neće biti! ”na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od druge svoje i od sinova svojih.” (Abese, 34-36) Ako si pametan, pokori se naredbi svoga Gospodara prije nego što melek smrti pokuca na tvoja vrata. Ne budi nemaran, pa da se žestoko kaješ, na dan kada ti kajanje ni od kakve koristi neće biti. Ne ponašaj se kao da te se to ne tiče, i kao da ti kazna Allahova, pripremljena za one koji napuštaju namaz, nikada neće doći. Počni klanjati, a potom se nadaj Džennetu, ispunjenom blagodati kakve ničije oči nisu još vidjele, o kakvima ničije uši još ništa nisu čule, i kakve ničija mašta još nije dokučila. Teško tebi! I opet tesko tebi - ako istraješ u ostavljanju namaza! „Teško svakom lašcu, velikom griješniku! On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih ni čuo nije-njemu patnju neizdržljivu navijesti“ (El-Dzasije 7-8)Allahov robe! Opameti se i počni klanjati. Tako mi Allaha, ja sam ti iskreni savjetnik, i želim ti dobro!- Ako hoćeš da se spasiš počni redovno obavljati namaze! - Klanjaj, jer će obračun na onome svijetu biti težak a patnja bolna!"

22.02.2013.

Namaz

"Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti..." (Ja-sin, 22-23)


Ljepote Islama
<< 02/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728